Fumigacja – zwalczanie szkodników

Fumigacja – zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancje te zwane są fumigantami.
Główną zaletą fumigacji jest wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna oraz neutralność procesu dla odkażanego materiału.

Najczęstszym przeciwnikiem, którego się pozbywamy jest Kołatek domowy.
Jest on groźnym szkodnikiem, którego larwy żerują w nawet bardzo starym kilkusetletnim drewnie drzew iglastych i liściastych. Kilka pokoleń kołatków domowych może całkowicie zniszczyć meble i różne konstrukcje budowlane. Najbardziej lubią miejsca chłodne i wilgotne jak piwnice, nie tolerują natomiast takich suchych miejsc jak strychy i pomieszczenia z centralnym ogrzewaniem.

Metoda zwalczania szkodników uzależniona jest od rodzaju szkodnika, rodzaju materiału, w którym się zagnieździł oraz stopnia rozprzestrzenienia się szkodnika i wyrządzonych przez niego szkód.